Met ons juridisch horeca advies en objectieve onderbouwing versterkt u uw juridische uitgangspositie, waarmee u uw belangen effectief kunt beschermen.

Heeft u een juridisch geschil en heeft u een gedegen financiële onderbouwing nodig voor het indienen of juist weerleggen van een claim? Dan kunt u hiervoor terecht bij Kanters Horeca Advies.
In onze aanpak gaan wij uit van een benadering op basis van reële gronden, krachtige en overtuigende argumenten en rechtvaardigheid.

Op basis van feitelijke informatie wordt de situatie in kaart gebracht en wordt met historische gegevens en benchmarkinformatie uit onze database een case opgebouwd. Met onze onderbouwing en ondersteuning verkrijgt u een sterke juridische uitgangspositie, waarmee u uw belangen effectief kunt beschermen.

In veel contracten is vastgelegd dat eventuele geschillen door middel van arbitrage moeten worden opgelost.

Ook wanneer u een onpartijdige ‘scheidsrechter’ nodig heeft, kunt u een beroep doen op Kanters Horeca Advies.

Afhankelijk van de omvang van de zaak, de impact van het geschil of de grootte van het financiële belang kan arbitrage door één persoon of door een college worden behandeld. Een arbitrair college bestaat veelal uit twee juristen aangevuld met een vakspecialist.

Ook als u een objectief beeld wilt verkrijgen bij verschillen van mening of bij uiteenlopende inzichten over achterblijvende performance of financiële prestaties kunt u op ons rekenen.
Hierbij wordt terdege rekening gehouden met de verschillende belangen en wordt door met meerdere vertegenwoordigers van beide partijen te praten een grondige analyse opgesteld, waaruit conclusies worden getrokken en aanbevelingen voor oplossingen worden gedaan.

Wilt u meer informatie over juridisch advies & arbitrage?

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!