Zijn uw plannen financieel haalbaar? Door het enthousiasme voor nieuwe ideeën en interessante kansen overschat men vaak het omzetpotentieel en de winstgevendheid.

Niet zelden wordt toegerekend naar een omzet of bedrijfsresultaat om de investering te laten passen binnen de gestelde normen. Daardoor is het enthousiasme helaas van korte duur en is men niet alleen een illusie armer! Een financieel haalbaarheidsonderzoek van Kanters Horeca Advies helpt u hierbij.

Kanters Horeca Advies draagt graag haar steentje bij aan het bedenken van nieuwe activiteiten en het benutten van interessante kansen, maar neemt ook haar verantwoordelijkheid door de plannen kritisch en zorgvuldig door te rekenen naar de verwachte winstgevendheid.

Winst maken is uw ‘core business en uw activiteiten zijn het middel om dit doel te bereiken.

Voor een haalbaarheidsonderzoek hanteren wij de DCF-methode die door de meeste financiële specialisten en kredietverschaffers wordt gevraagd, bestaande uit:

 • Sensitivity-analyse

  We gaan uit van een 10-jarige exploitatieperiode waarbij de bandbreedte van de verwachte resultaten wordt bepaald door het uitwerken van drie verschillende scenario’s; een pessimistisch, een optimistisch en een tussenliggend scenario dat als meest realistisch wordt gekwalificeerd.

 • Exploitatieprognose

  De haalbaarheidsstudie is opgebouwd in de vorm van een discounted cashflowmodel (DCF-model), waarbij de winst- en verliesrekening de mate en de ontwikkeling van de omzet en de winstgevendheid voor de eerste tien exploitatiejaren toont.

 • Cashflowontwikkeling

  Tevens wordt de jaarlijkse en de cumulatieve cashflowontwikkeling in kaart gebracht om de terugverdientijd van de investering te bepalen. Daarbij wordt de netto-contante waarde (net present value) berekend.

 • Kostensoorten

  Voor het verwerken van de verschillende kostensoorten wordt gebruik gemaakt van representatieve benchmarkgegevens en ervaringscijfers. De investeringswaarden worden in overleg met u bepaald. Het geprognosticeerde investeringsbedrag wordt doorgerekend naar een rendement op het geïnvesteerde vermogen (internal rate of return/IRR).

 • Huur/verhuursituaties

  Bij huur/verhuursituaties wordt op basis van de verdiencapaciteit van de horeca bepaald wat het verwachte niveau aan huuropbrengsten is, zodat voor verhuurders en beleggers het rendement op de investering kan worden berekend.

Wilt u meer informatie over financiële haalbaarheid?

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op!