...

Betere resultaten

Analyseer mijn bedrijfsvoering voor meer inzicht

Horecatrends 2021 restaurants

Bedrijfsdoorlichting

Onze bedrijfsdoorlichting is als ‘röntgenfoto van uw bedrijfsvoering’ een beproefde methode om kansen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Horecatrends 2021 restaurants

Interim Horeca Management

Wisselingen op managementniveau zijn aan de orde van de dag.  Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van interim financieel, strategisch en facilitair management.

Horecatrends 2021 restaurants

GAP-analyse

Meestal gebruik ik naast het doorlichtingsmodel ook een GAP-analyse op basis waarvan de huidige situatie, de gewenste situatie en de strategische acties om het gat te overbruggen gevisualiseerd worden.

Horecatrends 2021 restaurants

Scenarioplanning

Om een gewenst resultaat te bereiken is scenarioplanning een handig instrument om te gebruiken. Daarbij ga je verschillende scenario’s bedenken om een probleem op te lossen.

Horecatrends 2021 restaurants

Risico analyse

Wij maken een uitgebreide analyse van bedrijfs- en ondernemersrisico’s binnen uw horecabedrijf. Hierbij kijken wij naar verzekerbare, maar ook naar een groot aantal niet-verzekerbare risico’s.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.