...

GAP-Analyse

Een GAP-analyse is een aanvulling op een bedrijfsdoorlichting waarbij op basis van de huidige situatie, de gewenste situatie en de strategische acties doelstellingen gevisualiseerd worden.

Waarom een GAP-analyse

Met een gap-analyse krijg je inzicht in de effectiviteit van je bedrijfsvoering en hoe je je bedrijfsdoelen het beste kunt bereiken. We gaan je huidige situatie vergelijken met een ideale of gewenste situatie, waardoor gebreken en mogelijkheden voor verbetering naar voren komen.

Voor de analyse bekijken we de volgende onderdelen van je bedrijf of organisatie:

Bedrijfsvoering: in kaart brengen van de activiteiten en processen op het gebied van organisatie, operatie, commercie en personeel

Financieel: opbrengsten en kosten gespecificeerd naar type activiteiten, zoals: personeelskosten & productiviteit, directe en indirecte activiteiten en daarmee gemoeide kosten, winstgevendheid en management informatie, administratie & kengetallen.

GAP analyse

door Kanters Horeca Advies

=

We analyseren je huidige situatie

=

We omschrijven je ideale, toekomstige situatie

=

We vinden daarmee de tekorten en beperkingen en bedenken oplossingen

=

We stellen een plan op hoe de we de ambities kunnen verwezenlijken

Onderzoeksmethoden die worden toegepast zijn: observaties, interviewen, procesanalyse, benchmarking, toetsing van probleemoplossend vermogen en verzamelen van registraties.

Wat zeggen klanten van Kanters Horeca Advies

{

Dennis heeft ons geinformeerd over alternatieve mogelijkheden die duurzamer, flexibeler, efficiënter en winstgevender zijn. Hoewel het onderzoek veel tijd in beslag nam, zijn we tevreden over de uitkomst van het onderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over de GAP-analyse? Dan helpen wij u graag verder!

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie toe over de GAP-analyse.

Afspraak maken

Neem contact op met mij om te sparren over de GAP-analyse.

l

Offerte aanvragen

Stuur mij een offerte over de GAP-analyse.

Misschien vind je dit ook interessant

Regelmatig publiceren wij relevante nieuwsartikelen over verschillende onderwerpen in de horecabranche.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.