...

Scenarioplanning

Om een gewenst financieel resultaat te bereiken kan het handig zijn om scenarioplanning toe te passen. Daarbij ga je verschillende scenario’s bedenken om een probleem op te lossen.

Hoe werkt scenarioplanning

Door te werken met scenario’s kun je inzicht krijgen in de toekomst en strategische keuzes maken voor ontwikkeling op de lange termijn. 

Scenario’s bevatten verschillende soorten gebeurtenissen op de volgende onderwerpen:

 • organisatie
 • strategie
 • gastenaantal
 • personeelsleden
 • Omzet/Kosten/Rendement
 • investering en financiering
 • haalbaarheid
 • marktbewerking / marketing
 • gasttevredenheid
 • stakeholders
 • duurzaamheid

Vervolgens weeg je af welke scenario de beste optie is en vertaal je dat scenario in een actieplan.

Waarom gebruik maken van scenarios

=

Inzicht in een mogelijke toekomst van je horecaonderneming

=

Maak efficiente strategische keuzes voor de lange termijn

=

Beperk het financieel risico door een scenario te bedenken naar haalbaarheid

=

Beperk het financieel risico door een scenario te bedenken naar haalbaarheid

=

Gedegen advies door onze expertise van de horeca branch

Wat zeggen klanten van Kanters Horeca Advies

{

Alerimus: Bij de doorontwikkeling van de foodservice in ons verpleeghuis heeft Kanters Horeca Advies diverse scenario’s voor ons onderzocht en uitgewerkt. Hij heeft gekeken naar de scenario’s: huidige situatie handhaven, optimaliseren van de foodservice, uitbesteden van de foodservice en werken met convenience producten en kant- en klaarproducten. Dit gaf ons voldoende informatie om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, kosten te beperken en de beleving voor onze bewoners te verbeteren.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over scenarioplanning? Dan helpen wij u graag verder!

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie toe over scenarioplanning.

Afspraak maken

Neem contact op met mij om te sparren over scenarioplanning.

l

Offerte aanvragen

Stuur mij een offerte over scenarioplanning.

Misschien vind je dit ook interessant

Regelmatig publiceren wij relevante nieuwsartikelen over verschillende onderwerpen in de horecabranche.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.