...

Uitbesteden

U wilt dus meer weten over uitbesteden van uw horeca exploitatie? Daar vertel ik u graag meer over!

 

De kracht van uitbesteden!

Voor bedrijven en organisaties waarbij de horeca-activiteiten onderdeel uitmaken van het service-aanbod, komt geregeld de vraag ter tafel of de horeca in eigen beheer moet worden uitgevoerd of beter kan worden uitbesteed aan derden.

Op deze vraag kan geen standaard antwoord worden gegeven, omdat elke situatie anders is. Enerzijds moet de beslissing passen binnen de strategische richting die is gekozen, maar anderzijds moet het ook aansluiten op gestelde doelen en prioriteiten.

Daarnaast zijn de omvang van de horeca-activiteiten, de grootte van het personeelsbestand, de vereiste vaardigheden, de kwaliteit van de organisatie, de investeringsbehoefte en de winstgevendheid factoren die in acht moeten worden genomen bij het beantwoorden van deze vraag.

Waarom Uitbesteden

door Kanters Horeca Advies?

=

Gerichter aanbod door kennis van de doelgroep en gedrag potentiele klanten

=

Met feitelijk onderbouwde gegevens betere besluitvorming

=

Beperk het financieel risico door een gedegen onderzoek naar haalbaarheid

=

Gedegen advies door onze expertise van de horeca branch

Wat zeggen klanten van Kanters Horeca Advies

{

Keukenhof is als grootste bloembollentuin uniek en bekend in de hele wereld. Tijdens de openingsperiode van ruim 8 weken brengen meer dan 800.000 toeristen een bezoek aan de inmiddels 60 jaar bestaande lentebloemententoonstelling. Hiermee heeft Keukenhof het hoogste bezoekersaantal per week van alle Nederlandse toeristische attracties. Vanwege het aflopen van het cateringcontract hebben raad van bestuur en directie besloten tot een aanbesteding om de mogelijkheden tot innovatie en verdere kwaliteitsverbetering in kaart te brengen. De grote belangen van beide contractpartijen, de hoge investeringbehoefte, de tevredenheid over de kwalitatieve performance, de impact bij wisseling en het eventuele afbreukrisico vroegen om een zeer zorgvuldige en professionele aanpak, met kennis van de markt en de materie.
Kanters Horeca Advies is gevraagd de tender te organiseren, de procedure te managen en directie en raad van bestuur hierbij te adviseren en te begeleiden. Na de start in maart heeft in december na rijp beraad besluitvorming plaatsgevonden en is gekozen voor wisseling van contractpartner. Met aanzienlijke investeringen en goede garanties ziet Keukenhof haar kwalitatieve en financiële doelstellingen met een nieuw partnership verwezenlijkt worden.

De Keukenhof

Neem contact op

Wilt u meer informatie over uitbesteden krijgen? Dan helpen wij u graag verder!

Informatie aanvragen

Stuur mij een digitale folder met meer informatie over het uitbesteden van de horeca in mijn bedrijf.

Afspraak maken

Ik wil een afspraak maken voor een gesprek over de mogelijkheden voor het uitbesteden van horeca.

l

Offerte aanvragen

Stuur mij een offerte voor advies en ondersteuning over het uitbesteden van horeca in mijn bedrijf.

Misschien vind je dit ook interessant

Regelmatig publiceren wij relevante nieuwsartikelen over verschillende onderwerpen in de horecabranche.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.