...

Je zou bijna zeggen dat elke horecazaak last heeft van het personeelstekort in Nederland. Het begon in 2019 met krantenberichten over een gebrek aan keukenmedewerkers. Na de coronacrisis in 2020 en 2021 verschenen al snel berichten dat horecamedewerkers massaal de sector verlaten hebben. “De GGD en flitsbezorgdiensten vissen in dezelfde personeelsvijver als de horeca, maar dan met hogere lonen” aldus Stef Driessen van ABNAMRO.

En nu kampt de sector dus met een tekort van zeker 60.000 medewerkers in een sector die in 2019 nog werkgelegenheid bood aan 466.000 mensen (KHN, 2022). En dan te bedenken dat we eigenlijk 559.000 horecamedewerkers nodig hebben in 2025.

Heeft u ook last van personeelstekorten in de horeca?

Veel horecaondernemers krijgen de roosters niet meer gevuld waardoor de huidige medewerkers harder moeten werken. Dat is ook niet echt motiverend… Daardoor kom ik oplossingen tegen zoals het sluiten van wijken. Ik kom ook ondernemers tegen die besluiten om een horecazaak een dag (of zelfs meerdere dagen) in de week sluiten om hun roosters compleet te krijgen.

Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn en dat bracht mij op het idee om na te denken over structurele oplossingen om het personeelsgebrek het hoofd te bieden. De structurele oplossingen zijn gebaseerd op productiviteitsverbetering, maar op dusdanige wijze dat medewerkers niet harder hoeven te werken. De oplossingen die ik voorstel in dit whitepaper zijn slimme oplossingen voor productiviteitsverbetering.

Oplossingen voor personeelstekort in uw horecazaak!

In de volgende vlogs ga ik in op oplossingen zoals:

              Duurder personeel

              Ouder personeel

              Buitenlands personeel

              Eenvoudiger personeel door minder handelingen

              Automatiseren en digitaliseren

Wil je het Whitepaper Personeelstekort in de Horeca ontvangen, stuur dan een mail naar info@kantershorecaadvies.nl.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.