...

Kanters Horeca Advies gaat met zijn tijd mee. Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat onze klanten behoefte hebben aan instrumenten om hun omzet te verhogen en hun kosten te verlagen. Daarom hebben wij de afgelopen maanden deze instrumenten ontwikkeld.

Op het gebied van kostenverlaging hebben wij een database ontwikkeld waarmee op basis van de gegevens van 4000 horecagerelateerde bedrijven de exploitatiegegevens in beeld zijn. Hierbij kunnen wij zelfs tot op productniveau benchmarken op volume en prijs. Dit is waardevolle informatie tijdens onderhandelingen voor inkoopcontracten om uw kosten laag te houden.

Ook op het gebied van energiekosten zitten wij niet stil. Kosten voor gas, water en licht kunnen oplopen tot zo’n 10% van uw totale kosten. Besparen op energiekosten is dan ook direct merkbaar in uw resultaat. De energiemarkt staat niet stil. Iedereen is bekend met zonne-energie, waterkracht energie, windenergie en andere vormen van groen energie. De energie is een concurrerende markt waarin inkoopcombinaties hun intrede hebben gedaan. Inkoopcombinaties bieden contracten met de reguliere energieleveranciers aan, alleen met een veel lagere prijs tegen dezelfde voorwaarden. Hoe mooi zou het zijn om continue inzicht te hebben in deze lage prijzen? Wel, wij hebben dat inzicht met wekelijks veranderende prijzen en voorwaarden.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.