...

Kanters Horeca Advies heeft een white paper geschreven waarin ingegaan wordt op het exploiteren van een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een leer-/werkplek aangeboden kunnen werken. In dit rapport wordt ook beschreven welke doelgroepen er met betrekking tot de werkzaamheden in de horeca beschikbaar zijn, welke subsidies en of trajectmogelijkheden er zijn en wat het werken met deze groep betekent voor de bedrijfsvoering.

De wetgeving rondom mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt is per 1 januari 2015 gewijzigd. Gemeentes zijn momenteel bezig om zich op deze veranderingen voor te bereiden. De grootste verandering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij het Rijk veelal verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wetten, is dat vanaf 2015 gemeentes zelf de regels en uitvoering (deels)kunnen bepalen.

SROI mensenEr zijn na 1 januari 2015 twee relevante wetten met betrekking tot het de invulling van werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in de horeca.
1) De Participatiewet
2) De WMO

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben.

De functie extramurale dagbesteding gaat per 1 januari 2015 over van de AWBZ naar de WMO. De decentralisatie van extramurale begeleiding geldt ook voor het vervoer en voor de groep licht verstandelijk gehandicapten (lvg) jongeren en voor kinderen met Jeugd-GGZ zorg. De decentralisatie van begeleiding naar de Wmo biedt kansen om op lokaal niveau deze ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichterbij de burger te organiseren. Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Ook kunnen zij verbindingen leggen met andere Wmo-voorzieningen en andere gemeentelijke domeinen, zoals re-integratie, de bijstand of het woonbeleid. Zo wordt de begeleiding meer doelmatig en meer effectief georganiseerd.SROI weegschaal[separator style_type=”none” top_margin=”150″ bottom_margin=”-150″ sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””][tagline_box backgroundcolor=”#ffffff” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”” bordercolor=”” highlightposition=”left” content_alignment=”left” link=”http://kantershorecaadvies.nl/contact/” linktarget=”_blank” modal=”” button_size=”large” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”Wilt u het whitepaper ontvangen? Stuur mij een mail! ” title=” ” description=”” animation_type=”0″ animation_direction=”up” animation_speed=”0″ class=”” id=””][/tagline_box][fusion_text] [/fusion_text]

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.