...

Productiviteit en roosteren

Dit artikel gaat over het verhogen van de productiviteit in combinatie met het inroosteren van het personeel. Regelmatig krijg ik het verzoek om hierover mee te denken met een horecaonderneming. Ik ben altijd heel blij met dergelijke verzoeken omdat de mogelijk te behalen resultaten vrijwel altijd heel positief zijn voor de ondernemer. En dus is het vaak goed nieuws dat ik te melden heb in dergelijke gevallen.

Het is trouwens ook een logisch verzoek van de ondernemer want de kosten van de medewerkers liggen – als het goed is – tussen de 30 en 40% van de jaaromzet. Vraag maar eens aan uw boekhouder hoe hoog dit percentage in uw zaak is. Bij zulke hoge percentages van de omzet zijn de bespaar- en dus winstmogelijkheden ook veel groter.

Sturen op productiviteit en roosteren in de horeca

Sturen op productiviteit en roosteren in de horeca

Roosteren in de horeca

Ondernemers vertellen mij dat er meestal sprake is van gewoontes die in de loop der jaren zo ontstaan zijn. “Ja maar, zo doen we het inroosteren van mensen al jaren.” is een mooi voorbeeld hiervan. Dat kan natuurlijk zo zijn maar dat betekent niet dat het niet beter zou kunnen. Daarnaast blijkt ook vaak dat de ondernemer eigenlijk geen idee heeft hoe deze verhouding bij andere vergelijkbare ondernemingen ligt. Eigenlijk hebben zij dus geen idee of het echt goed of slecht geregeld is in hun eigen onderneming.

Dat is bijzonder jammer, maar wel eenvoudig op te lossen. Tijdens mijn gesprekken met deze ondernemers richt ik me namelijk vooral op de verhouding foodomzet en aantal mensen in de keuken enerzijds en de verhouding drankomzet en mensen in de bediening anderzijds. Doordat ik weet hoe deze verhoudingen liggen bij vergelijkbare horecaondernemingen kan ik snel aangeven of er winst te behalen valt.

Productiviteitsverbetering in de horeca

Bovendien kan ik door mijn jarenlange praktische ervaring in en met horecaondernemingen ook vele praktische tips geven die snelle – en vaak grote – productiviteitsverbeteringen mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe laat u uw medewerkers moet laten beginnen. Of hoe laat u deze medewerkers weer naar huis moet sturen. Door de medewerkers niet te vroeg te laten beginnen en niet te lang te laten doorgaan wordt de productiviteit positief beïnvloed. En een hogere productiviteit verhoogt uw rendement.

Roosteren en productiviteit in de horeca

Roosteren en productiviteit in de horeca

Contact en meer informatie

Deze kennis deel ik graag met u. Bel me eens (078-63.006.05) of mail me (info@kantershorecaadvies.nl). Dan maken we een afspraak om hierover te sparren onder het genot van een kop koffie. Natuurlijk is de eerste afspraak geheel vrijblijvend. Lees hier meer over rendementsverbetering.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.