...

Strategievorming

Wij begeleiden u bij het uitdenken van uw bedrijfsstrategie. Met een passende strategie verstevigt u uw marktpositie en verbetert uw rendement. Wij gebruiken daarvoor relevante bedrijfskundige modellen, actuele, marktdata en strategisch inzicht.

De kracht van strategievorming

Een strategie draait om een planmatige lange termijn visie van de organisatie op een termijn van drie tot vijf jaar.

Als onderdeel van je strategieplan omschrijf je de missie en visie van je organisatie, de bestaansreden, doelstellingen en een globaal toekomstbeeld wanneer de gewenste situatie bereikt moet zijn. Dit vormt het fundament van je strategie.

Scenario’s of maatregelen beschrijven vervolgens het pad waarmee de gewenste situatie bereikt kan worden. Uitgangspunt zijn zogenaamde kritische succesfactoren die aangeven wat is cruciaal voor succes.

Het laatste onderdeel van de strategie zijn de key prestatie-indicatoren om de resultaten te kunnen meten en waar mogelijk bij te sturen.

Wat te verwachten van strategievorming

met Kanters Horeca Advies?

=

Definiëren van een langetermijn visie voor de komende 3 tot 5 jaar

=

Omschrijving van de missie en visie van je organisatie, de bestaansreden, doelstellingen en een globaal toekomstbeeld

=

Opstellen actieplan met daarin de scenario’s en maatregelen om de gewenste situatie te bereiken

=

Bepaling Key presentatie indicatoren om de resultaten te meten en bij te sturen

Wat zeggen klanten van Kanters Horeca Advies

{

Kaveh Idora van Idora Horeca Service: “Dennis Oemar Said van Kanters Horeca Advies heeft mij geholpen met het opstellen van onze bedrijfsstrategie door de interne organisatie en externe omgeving goed in kaart te brengen en met die informatie samen met onze collega’s treffende acties te bedenken om onze organisatie te ontwikkelen. Ik kan Kanters Horeca Advies als strategische partner bij iedereen aanbevelen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over strategievorming? Dan helpen wij u graag verder!

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie toe over strategievorming.

Afspraak maken

Neem contact op met mij om te sparren over strategievorming.

l

Offerte aanvragen

Stuur mij een offerte over strategievorming.

Misschien vind je dit ook interessant

Regelmatig publiceren wij relevante nieuwsartikelen over verschillende onderwerpen in de horecabranche.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.