...

Veel musea worden steeds meer afhankelijk van hun commerciële inkomsten doordat geldstromen vanuit subsidies steeds minder worden. Daarnaast zijn er veel musea die de ervaring van hun museumbezoekers willen verbeteren. Dit zorgt er immers voor:

  • een positieve klantervaring bij dat museumbezoekers
  • museumbezoekers denken na het museumbezoek eerder terug aan het bezoek
  • museumbezoekers delen hun positieve ervaring eerder met hun omgeving.

Uiteraard draagt de tentoonstelling daar sterk aan mee. Maar de horecavoorziening, vaak de laatste plek waar museumbezoekers verblijven evenzeer. Maar hoe creëert u een museumcafé dat de museumbezoekers bijblijft?

museumcafé

Conceptontwikkeling van een museumcafé

De ontwikkeling van een onderscheidend museumcafé begint met goed plan dat bestaat uit een:

  • Marktonderzoek naar vraag en aanbod in de omliggende horecamarkt waaruit het onderscheidend vermogen blijkt
  • Een haalbaarheidsanalyse die gebaseerd om een potentieberekening en een realistische inschatting van de gemiddelde besteding
  • Vertaling van het onderscheidend vermogen in een professioneel programma van eisen

Vervolgens kan de horecagelegenheid uitgewerkt worden in 3D impressies, bouwtekeningen en bestekken. Hiermee wordt aan aannemers en leveranciers gevraagd om hun aanbod in een offerte op te geven. De winnende leveranciers kunnen het nieuwe museumcafé in ongeveer 3 maanden tijd realiseren, waarvan maximaal 1 maand aan de verbouwing wordt besteed. Nadat de horecazaak verbouwd is wordt de decoratie aangebracht en worden tafels gastvrij aangekleed. De menukaart bevat bijzondere gerechten die het gevoel dat de museumbezoeker heeft versterkt. Hetzelfde geldt voor de drank, de presentatie en het gedrag medewerkers. Immers een goed concept wordt gevormd door de details.

museumcafé

Verwachtingen overtreffen

Door verwachtingen van museumbezoekers te overtreffen met een buitengewone gastvrije ervaring, een prettig aanvoelend interieur en een menukaart met verrassende gerechten in een onderscheidend museumcafé, wordt de klanttevredenheid van museumbezoekers versterkt en is de kans op een herhaalbezoek groot. Bovendien zullen museumbezoekers eerder over extreem positieve ervaringen praten met vrienden en bekenden, waardoor het imago en de naamsbekendheid van het museum verbeteren en het aantal bezoekers zal stijgen. Dit resulteert in een hogere opbrengst en beter rendement voor het museum.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.