...
Horeca omzetgroei segmenteren reserveringen

Horeca omzetgroei door segmenteren zorgt voor reserveringen

Marketing, erg leuk! Maar zo tijdrovend! Horecaondernemers doen hun best om hun marketing op te zetten. Maar hoe behaal je hiermee ook daadwerkelijk resultaat? Het kost tijd en wat het nou echt oplevert, dat blijft de vraag.

Voor horeca ondernemers is marketing steeds belangrijker geworden. Marketing kan jouw zaak veel reserveringen opleveren, je omzet flink laten stijgen en je bedrijf laten groeien. Het is namelijk dé cruciale factor om je doelgroep te bereiken!

segmenteren in de horeca

door segmentatie in de horeca krijg je meer reserveringen en omzet.

Gestructureerde aanpak van jouw communicatie

Het probleem is dat horecaondernemers maar wat doen. Ze houden hun social media kanalen bij maar eigenlijk weten ze niet wat ze ermee bereiken of wat voor nut het heeft. Het kost tijd om je marketing bij te houden. Uiteindelijk levert het ook niks op. Geen extra omzet en ook de bezetting gaat niet omhoog.

Voor de horeca is het belang van marketing steeds belangrijker geworden. Marketing kan jouw zaak volboeken, je omzet flink laten stijgen en je bedrijf laten groeien. Het is namelijk een cruciale factor om je doelgroep te bereiken. Je kan door middel van marketing je doelgroep makkelijker bereiken en je gasten aan je zaak binden en betrokken laten voelen.

segmenteren in de horeca

De segmentatie database leidt tot meer reserveringen en omzet.

Gericht benaderen van jouw doelgroep

Wij beschikken over een segmentatiedatabase en een marktdashboard waarbij je kan zien waar je doelgroepen in de omgeving wonen en waar jouw gasten vandaan komen zodat je kan zien in welke postcodegebieden nog heel veel potentie voor jouw zaak heeft.

Daarnaast weten we per doelgroep welke behoeften zij hebben op het gebied van eten, drinken, muziek, bediening enz. tijdens een bezoek aan jouw zaak.

segmenteren in de horeca

Gericht benaderen van je doelgroep met behulp van het marktdashboard

Het resultaat

Het resultaat is meer horeca omzetgroei doordat segmenteren meer reserveringen oplevert. Door gebruik te maken van de segmentatiedatabase en eventueel een marktdashboard weet je waar je doelgroep zich bevindt en waar nog potentie is. Hierop aansluitend kan een doelgerichte marketing opgezet worden waarbij je je doelgroep ermee bereikt en naar je zaak toe trekt.

Meer reserveringen in de horeca met marktdashboard

Meer reserveringen in de horeca met marktdashboard

Meer lezen over strategie? Klik hier

Video over segmenteren in de horeca? Klik hier

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.