...

Graag stellen wij Rachel Camps aan u voor!

Rachel Camps - partners en horeca consultant

Rachel Camps – partner en horeca consultant

Sinds december 2018 is Rachel als partner en horeca consultant actief bij Kanters Horeca Advies. Wij zijn heel blij met Rachel vanwege haar persoonlijkheid, brede (management-)ervaring en haar grote drive om voor onze opdrachtgevers goede resultaten te leveren. Rachel is een commerciële marketeer en een echte verbinder. Het liefst opereert ze op het snijvlak van strategie en (commerciële) operatie en koppelt ze sectorkennis aan innovatieve, realistische en te financieren business-ontwikkeling.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid zit in het DNA van Rachel. Logisch, als je je bedenkt dat zij haar expertise in commerciële marketing ontwikkelde bij prachtige bedrijven als Disneyland Parijs en de Efteling. Stuk voor stuk hospitality bedrijven die verhalen vertellen tot kunst hebben verheven en waar alles draait om gastvrijheid en service. Maar ook bij andere bedrijven als /LAB Service Design, BLOC en Tapperuse, heeft Rachel haar sporen ruimschoots verdiend. Niet alleen in Nederland trouwens maar ook internationaal. De laatste jaren, in haar rol als new business developer bij foodservice organisatie Albron, adviseerde zij bedrijven over het toevoegen van identiteitsversterkende horecaconcepten.

Rachels motto

In 2018 ging ze verder als zelfstandig ondernemer en zet zij zich onder andere in als horeca consultant. Rachel is ervan overtuigd dat organisaties die het vermogen hebben om duurzame producten en diensten te ontwikkelen en die echt leren van eerdere uitdagingen en successen, een grotere kans hebben om het in de toekomst goed te doen. Het investeren in gemotiveerde mensen en nieuwe technologieën moet daarbij altijd centraal staan. Net als duidelijke processen en samenwerken.

Het motto van Rachel is dan ook: think big, do small, learn quickly and keep learning.

Maatschappelijke betrokkenheid

Buiten de ruime zakelijke ervaring heeft Rachel ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo bekleedt zij diverse vrijwilligersfuncties. Bijvoorbeeld voor het bestuur van Plaswijckpark en YFU Nederland. Een organisatie die zich richt op uitwisselingsprogramma’s voor Nederlandse scholieren in het buitenland en andersom.

Wij zijn heel blij met Rachel! Wilt u Rachel ook leren kennen? Maak een afspraak! Het mailadres is rachel@kantershorecaadvies.nl en bellen kan onder telefoonnummer 078-630 0605.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.