...

Financiering organiseren

Mosaic: Kanters Horeca Advies heeft een professioneel financieringsplan voor mijn ondernemeing geschreven en de aanvraag begeleid bij Horeca Crowdfunding Nederland. Dit heeft geleid tot een lening die inmiddels afgelost is. Ik ben erg trots op mijn nieuwe horecazaak...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.