Gasttevredenheidsmeting

De Zonnehuisgroep Vlaardingen is een verpleeg- en verzorgingsinstellingen voor ouderen en revaliderenden. Binnen de V&V-sector is aandacht voor cliënten en verzorging of verpleging met passie gemeengoed. De Zonnehuisgroep in Vlaardingen onderscheidt zich echter...