...

Haalbaarheidsanalyse en ratio analyse

Van Gogh Museum: Kanters Horeca Advies heeft een marktonderzoek en haalbaarheidsanalyse uitgevoerd voor het depot van het Van Gogh Museum waarin een winstgevende alternatieve aanwending van de villa is onderzocht. Andere klanten waarvoor haalbaarheidsanalyses (in...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.