...

Monitoren van reviewsites

Kanters Horeca Advies biedt data aan waarmee wij de gastenwaardering van andere horecazaken kunnen volgen an afzetten tegen onze eigen resultaten. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Aldus André Witjes van Graave Eten & Drinken in Arnhem.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.