...

Om het continue veranderende horeca aanbod in de omgeving de Markthal in Rotterdam continue in beeld te hebben, levert Kanters Horeca Advies elk kwartaal een concurrentie analyse aan. Het is handig om continue het horeca aanbod en de waarderingen op reviewsites in de gaten te houden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.