...

Caroline Graafland: Het opbouwen en inrichten van een efficiente organisatie gaat kennelijk niet vanzelf. Dennis helpt mij al jaren om de mensen op de juiste plek te zetten zodat zij optimaal kunnen functioneren en meerwaarde leveren aan mijn bedrijf. Hij helpt mij met heldere analyses en borgt organisatie ontwikkeling met behulp van ons gecertificeerde ISO systeem.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.