...

Financieel plan met investeringsbegroting

Mag ik u wellicht helpen met het opstellen van uw financieel plan en een investeringsbegroting om uw ambitie waar te maken?

De kracht van een financieel plan met investeringsbegroting

Sinds de hotelschool en later dankzij mijn Bedrijfskunde opleiding aan de Erasmus Universiteit ben ik bezig met financieel management en strategievorming. Daar weet ik echt veel van al zeg ik het zelf.

In vrij korte tijd kan ik een goede prognoses maken van de omzetontwikkeling in uw zaak.

Vervolgens gebruik ik benchmarkinformatie om de kostenstructuur van de exploitatie in kaart te brengen. Ik bestudeer de inslagkosten, personeelskosten, huisvestingskosten, verkoop kosten, algemene kosten en kapitaallasten en bereken daarmee een goed rendement voor de zaak.

 

Wat zeggen klanten van Kanters Horeca Advies

{

Aan het financieel rapport dat Dennis opgesteld heeft zie je dat hij veel ervaring heeft met financieel management. Het rapport bevat relevante informatie over onze opbrengsten, kosten, investeringen, bezittingen en schulden en in de haalbaarheidsanalyse en ratioanalyse worden alle financiële facetten aan elkaar verbonden. Het geeft mij en geldschieters alle inzichten die we nodig hebben om beslissingen te nemen. Aldus Roderick van Muyden van Saillant Hotels.

Mystery Person

Neem contact op

Wilt u meer informatie over het maken van een financieel plan met een investeringsbegroting? Dan helpen wij u graag verder!

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie toe over het maken van een financieel plan met een investeringsbegroting.

Afspraak maken

Neem contact op met mij om te sparren over het maken van een financieel plan met een investeringsbegroting.

l

Offerte aanvragen

Stuur mij een offerte over het maken van een financieel plan met een investeringsbegroting.

Misschien vind je dit ook interessant

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.