...

Privacy Statement

1. Beheer

2. Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.kantershorecaadvies.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • Kanters Horeca Advies B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

 • Kanters Horeca Advies B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Kanters Horeca Advies B.V. maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website en dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
 • Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Kanters Horeca Advies B.V.. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Statement.

4. Disclaimer

 • Kanters Horeca Advies B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

5. Gegevens die door de klant verstrekt worden

 • Kanters Horeca Advies B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van persoons-en inkomensgegevens ten behoeve van de dienstverlening van Kanters Horeca Advies B.V.
  2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Kanters Horeca Advies B.V. denkt dat het relevant is voor de (potentiële) klant, dan wel bezoeker van de website.

6.  Gegevens verstrekken aan derden

 • Gegevens die door de klant aan Kanters Horeca Advies B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
  1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

7. Beveiliging

 • De gegevens die de klant aan Kanters Horeca Advies B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8. Aanpassing van klantgegevens

 • De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Kanters Horeca Advies B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Kanters Horeca Advies B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar info@kantershorecaadvies.nl, met als onderwerp in de mail: ‘Verzoek tot aanpassing persoonsgegevens’

Mei 2021

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.