...

Advies horeca ondernemer

Met onze aanpak en heldere analyses bieden wij zekerheden, waardoor uw bedrijfsrisico wordt beperkt.

Kanters Horeca Advies stemt het horeca marktonderzoek specifiek af op uw behoefte met behulp van beproefde methodieken.

Voor ketenorganisaties hebben wij een specifieke methodiek voor marktonderzoek horeca ontwikkeld op basis van het ‘bottum-up’ principe, waardoor het markt- en omzetpotentieel met een grote mate van nauwkeurigheid wordt bepaald.

Met onze aanpak en heldere analyses bieden wij zekerheden, waardoor uw bedrijfsrisico wordt beperkt.

Wij voeren marktonderzoek uit, variërend van vestigingsplaatsonderzoek of ‘mystery guests/calls’ tot consumentengedrag en -behoefte.

Locatie onderzoek

Heeft u een nieuwe locatie op het oog en wilt u (of vraagt uw bank) een objectief onderzoek naar het marktpotentieel?

Consumentengedrag

Wilt u uw huidige activiteiten aanpassen vanwege veranderende marktomstandigheden of veranderd consumentengedrag?

Risicoprofiel

Ziet u kansen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten, maar wilt u eerst ‘vaste grond’ onder de voeten zodat u een helder beeld heeft van het risicoprofiel?

Kwaliteitsonderzoek

Of wilt u door middel van onafhankelijk en objectief onderzoek toetsen wat uw gebruikers werkelijk vinden van uw kwalitatieve performance?

Hoe doet u marktonderzoek horeca?

Marktonderzoek in de horeca wordt door veel horecaondernemers nog veel te vaak onderschat. Zonder goed marktonderzoek te doen, loopt de ondernemer het risico om beslissingen te nemen die desastreus kunnen zijn voor zijn onderneming. Wanneer u een nieuwe locatie op het oog heeft, in welke mate heeft u zicht op de haalbaarheid van deze locatie? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of misschien helemaal een andere weg ingaan, dan is een goed risicoprofiel opstellen de basis om de juiste beslissingen te nemen. En dan zijn er nog de vele mogelijkheden om onderzoek te doen naar uw klanten of uw doelgroep. Met goed marktonderzoek horeca maakt u op basis van feitelijk onderbouwde gegevens de juiste beslissingen.

Laat een specialist een marktonderzoek horeca uitvoeren

U wilt marktonderzoek horeca uitvoeren? Het is lastig als u hier zelf geen ervaring mee heeft om te weten hoe u moet starten en hoe u het gehele proces zelf moet uitvoeren. Dit is natuurlijk niet geheel onlogisch. Marktonderzoek horeca uitvoeren vergt expertise en kennis van de branche. Als ondernemer heeft u wel andere zaken aan uw hoofd en u bent al druk genoeg met de bedrijfsvoering. Laat een marktonderzoek daarom door een specialist uitvoeren. Een specialist heeft de expertise in het uitvoeren van marktonderzoek en is goed ingevoerd in de horecabranche.

Marktonderzoek horeca laten uitvoeren door Kanters Horeca Advies

Op welk gebied u ook marktonderzoek wilt laten uitvoeren, Kanters Horeca Advies heeft veel ervaring met het uitvoeren van marktonderzoeken op ieder gebied. Het team van Kanters Horeca Advies is gespecialiseerd in de horeca branche en weet waar de knelpunten zitten. Locatieonderzoek, het opstellen van een risicoprofiel, onderzoek van het consumentengedrag en kwaliteitsonderzoek, ieder onderzoek kunnen wij voor uw uitvoeren. Wilt u dus marktonderzoek horeca laten uitvoeren? Schakel daarom altijd Kanters Horeca Advies in, dan bent u gegarandeerd van betrouwbare resultaten.

Neem contact op

Wil je meer informatie over marktonderzoek

Misschien vind je dit ook interessant

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.