...

Organisatie inrichten en opbouwen

Caroline Graafland: Het opbouwen en inrichten van een efficiente organisatie gaat kennelijk niet vanzelf. Dennis helpt mij al jaren om de mensen op de juiste plek te zetten zodat zij optimaal kunnen functioneren en meerwaarde leveren aan mijn bedrijf. Hij helpt mij...

Business development

Kanters Horeca Advies heeft het management van diverse horeca gerelateerde organisaties ondersteund bij het oplossen van verschillende management vraagstukken. Klanten die wij ondersteund hebben op het gebied van business development: Cultuurgebouw Hoofddorp,...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.