...

Dashboarding

Nico van Toti Roosendaal gebruikt het financieel dashboard en het marktkansen dashboard van Kanters Horeca Advies. Hij zegt hierover het volgende: “Wij gebruiken dashboards voor het monitoren van onze financiële prestaties, marktkansen en doelgroepen. Kanters...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.