...

Nico van Toti Roosendaal gebruikt het financieel dashboard en het marktkansen dashboard van Kanters Horeca Advies. Hij zegt hierover het volgende: “Wij gebruiken dashboards voor het monitoren van onze financiële prestaties, marktkansen en doelgroepen. Kanters Horeca Advies heeft het Power BI dashboard gemaakt door koppelingen met onze administratie en het kassasysteem. Het is vooral handig om dagelijks, wekelijks en maandelijks up to date resultaten te kunnen inzien en snel beslissingen te nemen. “

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.