...

Autogrill is in België en Luxemburg bekend met de hoofdmerken AC Restaurants, Carestel Restaurants, Le Chesnoy en Food & Drinks at Brussels Airport. Men vindt ons overal waar mensen onderweg zijn; langs autosnelwegen, in luchthavens, in winkelcentra, in metrostations en in spoorwegstations. Autogrill Belux heeft meer dan 100 verkooppunten in 41 vestigingen. Het portfolio bevat bekende merken zoals Pizza Hut Express, Délifrance, Quick, Panos, Delhaize Shop & Go, Ciao en Best Western en sinds kort ook Starbucks op Brussels Airport. Onze meer dan 1.500 werknemers leveren diensten aan meer dan 16 miljoen gasten per jaar. De gezamenlijke omzet is meer dan 100 miljoen euro. Kanters Horeca advies heeft In de loop van de jaren zeer uiteenlopende adviesopdrachten en onderzoeken voor de corporatie uitgevoerd, variërend van de ondersteuning bij tenders van wegrestaurants en luchthavens, het uitvoeren van financiële haalbaarheidsstudies en consumentenonderzoeken en het opstellen van een ‘service level agreement’ voor Brussels Airport. Verder zijn we betrokken geweest bij de opstelling van masterplannen voor zowel de wegrestaurant- als de airportcateringdivisie.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.