...

Doelgroepanalyse & verwachtingen

Voor Wieringa Eten & Drinken hebben we als onderdeel van een doorlichtingsopdracht een concurrentieanalyse uitgevoerd. Ted Biesterbos zei hierover: De concurrentieanalyse geeft inzicht in e concurrentie, hun concept, hun prijsniveau en de waardering van hun gasten...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.