...

Voor Wieringa Eten & Drinken hebben we als onderdeel van een doorlichtingsopdracht een concurrentieanalyse uitgevoerd. Ted Biesterbos zei hierover: De concurrentieanalyse geeft inzicht in e concurrentie, hun concept, hun prijsniveau en de waardering van hun gasten over eten en drinken, de inrichting en het gastvrij gedrag van medewerkers. Heel nuttig en bruikbaar om concurrenten in de gaten te houden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.