...

Kanters Horeca Advies heeft de deelgemeente ondersteund tijdens de ontwikkeling van het cultuurgebouw Islamunda in de deelgemeente. Het cultuurgebouw bevat een platvloer theaterzaal voor voorstellingen en optredens, een bibliotheek, een cultuurschool voor muziek en dans en een horecagelegenheid. Kanters Horeca Advies is betrokken geweest bij de conceptontwikkeling en inrichting van de horecagelegenheid en heeft ook de horecaexploitant bemiddeld.

Ander opdrachtgevers van bemiddelingsopdrachten zijn: TNT, 365 (voorheen ArboNed), Burger King, ING Vastgoed, TCN Property Projects, Bohemen Ruimte in Ontwikkeling, Johan Matser Projectontwikkeling BV, Autogrill-AC Benelux, Vakantie- en Attractiepark Slagharen, Wegrestaurant De Somp, PLC Partners in Leisure, Hajé Restaurants & Hotels, Compass Group Nederland, River House Hotel, Facilium Nederland, Albron Foodservice, Vakantiepark De Groene Heuvels en Esbihuis Projectontwikkeling.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.