...

Interim Horeca Management

Medewerkers van Kanters Horeca Advies worden regelmatig gedetacheerd voor facilitair management en financieel management. Organisaties die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de interim managers van Kanters Horeca Advies zijn: IJsselland Ziekenhuis, Zorggroep...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.