...

Medewerkers van Kanters Horeca Advies worden regelmatig gedetacheerd voor facilitair management en financieel management. Organisaties die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de interim managers van Kanters Horeca Advies zijn: IJsselland Ziekenhuis,
Zorggroep Crabbehoff, Dijklander Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Humanitas Zorggroep, Mauritskliniek, Meditel, Rivierenland Ziekenhuis, Saffier Zorggroep, Slingeland Ziekenhuis, Tergooi Ziekenhuis en Avoord.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.