...

Medewerkers van Kanters Horeca Advies worden regelmatig gedetacheerd voor facilitair management en financieel management. Organisaties die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de interim managers van Kanters Horeca Advies zijn: IJsselland Ziekenhuis,
Zorggroep Crabbehoff, Dijklander Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Humanitas Zorggroep, Mauritskliniek, Meditel, Rivierenland Ziekenhuis, Saffier Zorggroep, Slingeland Ziekenhuis, Tergooi Ziekenhuis en Avoord.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.