...

Juridisch horeca advies & Arbitrage

Kanters Horeca Advies wordt regelmatig ingeschakeld als horeca expert in geschillen die voor de Rechtbank komen. Opdrachten met een juridische grondslag hebben vaak betrekking op het vaststellen de vervangingswaarde van het bedrijf, bepalen van de geleden...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.