...

Kanters Horeca Advies wordt regelmatig ingeschakeld als horeca expert in geschillen die voor de Rechtbank komen. Opdrachten met een juridische grondslag hebben vaak betrekking op het vaststellen de vervangingswaarde van het bedrijf, bepalen van de geleden exploitatieschade als gevolg van situatie of onderzoeken van een specifieke marktomstandigheid in het (verre) verlegen. Voorbeelden van juridische zaken waarbij Kanters Horeca Advies is ingeschakeld als expert zijn: Heineken Café Dumpy, Groningen Airport, Eelde – Rechtbank Groningen, Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, Gemeente Ossendrecht, Bar-discotheek Mad Dog, gemeente Dinkelland en Cultuurpodium Groene Engel Oss.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.