...

Marketingplan

In samenwerking met Rob Smith van strategisch marketingbureau L5 uit Rotterdam hebben wij voor Gastrovino een marketingplan opgesteld. Dit begon met een gedegen marktonderzoek. De onderzoeksresultaten zoals de locatiebeschrijving, concurrentie analyse, doelgroep...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.