...

Planning & control

Inez van Avoord in Etten-Leur over de control werkzaamheden van Dennis: “Dennis ondersteund mij bij het opstellen van financieel beleid, maandelijkse rapportages, gesprekken met managers, motiveren en inspireren van managers zodat ze in beweging komen en de...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.