Scenarioplanning

Alerimus: Bij de doorontwikkeling van de foodservice in ons verpleeghuis heeft Kanters Horeca Advies diverse scenario’s voor ons onderzocht en uitgewerkt. Hij heeft gekeken naar de scenario’s: huidige situatie handhaven, optimaliseren van de foodservice,...