...

1898 Food & Drinks: Gerard van Gelderen en Thijs van de Bergh-Blom hebben Kanters Horeca Advies de opdracht gegeven om een financieringsplan op te stellen voor hun nieuwe horecaconcept aan de Gelderse Kade in Rotterdam: 1898 Restaurant Wijnbar. Hiervoor hebben wij een marktscan uitgevoerd, de potentiele omzet en kostenstructuur vastgesteld, de investeringsbegroting getoetst en een haalbaarheidsanalyse met ratioanalyse uitgewerkt. Met het financieringsplan kon de geldverstrekker overtuigd worden om de financiering beschikbaar te stellen. Gerard over de samenwerking met Kanters Horeca Advies: “In een korte tijd heeft Dennis het volledige onderzoek uitgevoerd en het financieringsplan opgesteld. Dennis is in staat om met minimale informatie een professioneel en opvertuigend financieringsplan op te stellen. Bovendien heeft hij een breed netwerk dat hij heeft opgesteld voor mij.”

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.