...

Frans Kevenaar is toezichthouder bij het Gevangenismuseum in Veenhuizen: Als bedrijfskundige beschikt Dennis over veel kennis van modellen en met behulp van relevante actuele data weet hij in korte tijd het meest logische groeipad voor ons uit te stippelen. Tijdens de uitvoering van het groeiplan heeft hij ons op een prettige manier begeleid waardoor onze groeidoelstellingen gerealiseerd worden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.