...

Kaveh Idora van Idora Horeca Service: “Dennis Oemar Said van Kanters Horeca Advies heeft mij geholpen met het opstellen van onze bedrijfsstrategie door de interne organisatie en externe omgeving goed in kaart te brengen en met die informatie samen met onze collega’s treffende acties te bedenken om onze organisatie te ontwikkelen. Ik kan Kanters Horeca Advies als strategische partner bij iedereen aanbevelen.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.