...

Voor diverse vastgoedbedrijven zoals Blauwhoed Vastgoed, Synchroom Vastgoedontwikkeling, Van Nes Vastgoed en muziekcentrum Tivoli/Vredenburg zijn marktonderzoeken naar de marktpotentie, potentiële omzet, kosten-, investerings- en financieringsstructuur, alsmede doelgroepanalyse en concurrentieanalyse uitgevoerd.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.