...

Keukenhof is als grootste bloembollentuin uniek en bekend in de hele wereld. Tijdens de openingsperiode van ruim 8 weken brengen meer dan 800.000 toeristen een bezoek aan de inmiddels 60 jaar bestaande lentebloemententoonstelling. Hiermee heeft Keukenhof het hoogste bezoekersaantal per week van alle Nederlandse toeristische attracties. Vanwege het aflopen van het cateringcontract hebben raad van bestuur en directie besloten tot een aanbesteding om de mogelijkheden tot innovatie en verdere kwaliteitsverbetering in kaart te brengen. De grote belangen van beide contractpartijen, de hoge investeringbehoefte, de tevredenheid over de kwalitatieve performance, de impact bij wisseling en het eventuele afbreukrisico vroegen om een zeer zorgvuldige en professionele aanpak, met kennis van de markt en de materie.
Kanters Horeca Advies is gevraagd de tender te organiseren, de procedure te managen en directie en raad van bestuur hierbij te adviseren en te begeleiden. Na de start in maart heeft in december na rijp beraad besluitvorming plaatsgevonden en is gekozen voor wisseling van contractpartner. Met aanzienlijke investeringen en goede garanties ziet Keukenhof haar kwalitatieve en financiële doelstellingen met een nieuw partnership verwezenlijkt worden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.