...

De huurprijs van een strandvlak berekenen. Hoe doe je dat?

In een van mijn vorige blogs schreef ik over het kopen of verkopen van strandpaviljoens. Hoe bepaal je dan een realistische koopprijs of verkoopprijs? Niet alleen van strandpaviljoens trouwens maar ook van horecazaken. Een leuk onderdeel van mijn werk. Meestal heb ik een adviserende rol in deze koop-/verkooptrajecten.

Ik werk ook regelmatig voor horeca-exploitanten en/of gemeentes om de huurprijzen van strandvlakken vast te stellen. De belangen van beide partijen zijn groot. En soms tegengesteld. Dus, hoe doe je dat? Daarover gaat deze blog.

Huurprijs strandvlak berekenen. Ook lekker ontspannen.

Leuke klussen en lekker ontspannen. Strand!

Het berekenen van een nieuwe huurprijs van een strandvlak

Gemiddeld eens in de 5 jaar wordt er een nieuwe huurprijs berekend voor een strandvlak. Verhuurders en huurders overleggen dan over de huurprijs. De belangen van huurders en verhuurders komen dan tegenover elkaar te staan. Zo wil een huurder een zo laag mogelijke huurprijs. En wil deze zo veel mogelijk kosten van de aanwezige voorzieningen afwentelen op de verhuurder. Die verhuurder, de gemeente, moet een realistische huur vragen. Niet te hoog maar zeker niet te laag. De manier van vaststellen van die gevraagde huurprijs moet ook glashelder zijn.

Een interessant spanningsveld voor mij.

Welke gegevens bepalen de huurprijs van een strandvlak?

De huurprijs moet dus realistisch en draagbaar zijn voor een strandpaviljoen. Getallen die dan belangrijk zijn:

  • De verwachte horecaomzet en rendement van de horecazaak,
  • De economische verdiencapaciteit van het strand,
  • De facilitaire kosten van het strand.

Natuurlijk wil je deze cijfers ook kunnen vergelijken met cijfers van andere stranden.

En dat is precies wat Kanters Horeca Advies jou kan bieden!

Cijfers, cijfers, cijfers

Zoals je weet, houden wij een grote hoeveelheid cijfers bij. Cijfers over vrijwel alle horecazaken in Nederland, op postcodeniveau! Maar ook cijfers van reviewsites of over de uitgaven van 8 miljoen Nederlandse huishoudens. Dat is best een klus. Maar het is ook echt nodig. Omdat deze cijfers het mogelijk maken om jou een heel goed gefundeerd advies te geven.

Als het gaat over cijfers die nodig zijn voor het berekenen van huurprijzen, denk dan aan:

  • Huurtarieven,
  • Oppervlaktes,
  • Horecaomzetten, en
  • Functies en faciliteiten op stranden.

Dat de huurtarieven per gemeente verschillen, heeft vooral te maken met de economische verdiencapaciteit van het strand. Of, anders gezegd, hoeveel je met een strandpaviljoen kunt verdienen op een bepaald stuk strand. Daar vinden dan weer correcties op plaats voor kosten die de verhuurder moet maken. Bijvoorbeeld kosten om dat strandvlak aantrekkelijk voor de consument te maken.

Alle cijfers en mijn onderzoek resulteren in een…

Strandvlak huurprijs berekenen. Voorbeeld gemeente Texel

Strandnota. Beschrijft onder meer beleid van gemeente Texel.

 

realistische huurprijs van het strandvlak. Een huurprijs waar de horeca-exploitant mee verder kan. Die dus draagbaar is. En aan de andere kant een huurprijs waarmee de gemeente, de verhuurder, volledige verantwoording kan afleggen aan de direct betrokkenen. Een huurprijs die bijvoorbeeld in de juiste verhouding staat tot de verdiencapaciteit van het strandvlak. En die ook mogelijke wrijving met andere strandgemeenten of andere belanghebbenden voorkomt. Een mooi voorbeeld hoe groot en divers deze belangen kunnen zijn, lees je in deze strandnota van Texel.

 

 

 

De huurprijs van een strandvlak berekenen: een vak apart

Maar wel een heel leuk vak. Een vak waar ik iedere keer weer volledig warm voor loop. En een situatie waar ik ook mijn toegevoegde waarde als horeca-adviseur in kwijt kan. Ben jij nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen bij het berekenen van de juiste huurprijs van een strandvlak? Voor jou als gemeente of als horeca-exploitant?

Neem contact met me op, dan kan ik je verder helpen.

Kanters Horeca Advies – Dennis Oemar Said
T 078 630 0605
E info@kantershorecaadvies.nl
W www.kantershorecaadvies.nl

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.