...
Social Return On Investment in uw horecagelegenheid

Social Return On Investment in uw horecagelegenheid

Kanters Horeca Advies heeft een white paper geschreven waarin ingegaan wordt op het exploiteren van een horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een leer-/werkplek aangeboden kunnen werken. In dit rapport wordt ook beschreven welke...
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.