...

Strandpaviljoen verkopen of kopen. Hoe bepaal je de waarde?

Vele horecaondernemers bouwen geen pensioen op. ‘Mijn pensioen is de zaak’, zeggen ze dan als ik daarnaar vraag. Op zich een logische manier van denken. Toch zijn daar natuurlijk grote risico’s aan verbonden. Dat kun je zelf ook bedenken.

Maar stel nou eens dat jij je strandpaviljoen wilt verkopen. Of dat iemand jouw strandpaviljoen juist wil kopen. Hoe komt de verkoopprijs dan tot stand? En hoe kun jij als verkoper de verkoopwaarde nu al positief beïnvloeden?

Deze blog gaat over de verkoop van een strandpaviljoen. Voor andere horecazaken zijn de beschreven regels trouwens gelijk. Wil je meer weten over het kopen of verkopen van een strandpaviljoen? Of een andere horecazaak? Laat het me weten!

Kanters Horeca Advies – Dennis Oemar Said

T 078 630 0605 – E info@kantershorecaadvies.nl – W www.kantershorecaadvies.nl

Hoger horecarendement zorgt voor hogere waardering

Misschien een open deur voor sommigen. Maar in de praktijk is dit een niet te onderschatten factor. Hoe hoger het rendement van jouw strandpaviljoen of jouw horecazaak is, hoe hoger de waarde ervan. En dan heb ik het natuurlijk niet over alleen het rendement in de laatste zomer. Nee, dan wordt er naar een periode van enkele jaren gekeken. Deze manier van waarde bepalen, heet de rentabiliteitswaarde. Daarover later meer.

Andere waardeverhogende factoren

Het huidige rendement is een belangrijke maar zeker niet de enige factor bij een waardebepaling. Ik kan vele voorbeelden noemen maar zal me beperken tot een aantal belangrijke. Naast het huidige rendement is natuurlijk ook het te verwachten rendement in de komende jaren belangrijk. En hoe actueel het horecaconcept nog is. En zal blijven. Hoe hoger er bovendien gescoord wordt op naamsbekendheid en op positief imago, hoe beter. Social media zijn hierbij niet meer weg te denken. In jouw situatie zijn er misschien nog andere belangrijke factoren die in jouw voordeel kunnen werken.

Aan mij als horeca-adviseur de taak om die boven water te krijgen! En aan jou als verkopende partij de taak om je van deze factoren bewust te zijn. En te blijven werken aan verbetering ervan. Probeer dus de omzet te verhogen en de kosten te optimaliseren. Ik schrijf bewust NIET minimaliseren omdat dat altijd ten koste van de kwaliteit gaat. En dat zorgt uiteindelijk voor een lagere verkoopwaarde.

Hoe bepaal je de verkoopwaarde van jouw strandpaviljoen?

Strandpaviljoen verkopen of kopen? Hoe bepaal je de waarde?

Strandpaviljoen verkopen of kopen? Methodes om waardes te bepalen.

Of jouw horecazaak? Nou, dat komt vaak op het volgende neer. Er zijn verschillende methodes om te komen tot een verkoopwaarde. Dat is de eerder genoemde rentabiliteitswaarde. Daarbij wordt dus naar de behaalde rendementen gekeken. Verder wordt de intrinsieke waarde vaak gebruikt. Eenvoudig gezegd, komt dit neer op het verschil tussen de bezittingen en de schulden van de onderneming. De derde methode is de contante waarde-methode. Daarbij wordt er vooral naar de verwachte resultaten gekeken.

Maar al deze methoden leiden eigenlijk alleen tot een beginpunt voor de verkoopwaarde. De eerder genoemde factoren verhogen of verlagen dan deze waarde. Verlagen kan bijvoorbeeld nodig zijn als er negatieve berichten op social media over jouw horecazaak zijn. Zo kom ik tot een goed onderbouwde verkoopwaarde. Je ziet, zo’n verkoopwaarde bepalen is echt maatwerk. Met vergaande gevolgen. Dus heb jij een goede adviseur nodig.

Strandpaviljoen kopen of verkopen? Hoe bepaal je de waarde?

Strandpaviljoen verkopen of kopen? Bereid je goed voor met een horeca-adviseur!

Samengevat, jouw strandpaviljoen of horecazaak verkopen

Dus samengevat, wil jij je strandpaviljoen verkopen? Dan bereken ik de drie genoemde waardes. Daaruit volgt een basis voor een verkoopwaarde. De beschreven waardeverhogende factoren gebruik ik om deze verkoopwaarde te verhogen. Of te verlagen als er zaken niet goed zijn geregeld.

 


Concreet voorbeeld: strandpaviljoen verkopen

Ik begon deze blog met de opmerking ‘Mijn pensioen is de zaak’. Om je een gevoel te geven voor de cijfers, geef ik je dit voorbeeld over de verkoop van een horecazaak. Stel dat iemand voor zijn (of haar) pensioenvoorziening zo’n € 600.000,- nodig heeft. Dan heb je een rendement van ongeveer € 200.000,- nodig. En een eigen vermogen van € 150.000,-. De realistische verwachting moet zijn dat de omzet en het rendement in de komende jaren op hetzelfde niveau kan blijven. De benodigde investeringen in de komende drie jaar mogen niet meer dan € 50.000,- bedragen.

Heb jij een strandpaviljoen met deze cijfers? En zijn er geen waardeverlagende factoren? Dan kan het lukken om de gewenste € 600.000,- te behalen.

Ik kan me voorstellen dat dit allemaal een beetje veel is om in je op te nemen. Geen probleem, neem contact met mij op en ik help je verder. Ook als je niet direct wilt verkopen of kopen. Maar juist wilt werken aan de andere genoemde factoren om de cijfers te verbeteren. Dan help ik je graag verder!

Meer lezen over verbeteren van je rendement met behulp van dashboards?

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.