...

Dit blog beschrijft vanuit praktische ervaring van de auteur een aantal relevante Coronamaatregelen voor de horeca.

15 maart vertelde Mark Rutte dat de horecasector gesloten werd vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Dat was en is natuurlijk een ramp voor de sector. Daarom heb ik maandag gelijk mijn klanten gebeld om te vragen hoe het ging. De eerste behoefte bleek het veiligstellen van liquiditeit. Ik kon hen zo helpen door betalingsafspraken te maken met brouwerijen, foodsuppliers, geldschieters (zoals banken) huurbazen en andere leveranciers om betalingen voor een aantal maanden uit te stellen. In sommige gevallen hoefden zij zelfs voorlopig helemaal niet meer te betalen. In dat geval was afstel beter dan uitstel!

Na een kleine twee weken gingen de Coronamaatregelen in en heb ik klanten ook geholpen met inschrijven voor de regelingen. En aangezien ik er nu ervaring mee heb, leek het mij nuttig voor jullie om mijn kennis in blog-vorm aan te bieden. Wellicht kun je er gebruik van maken. Als ik kan helpen, bel dan even met 06-20.795.798.

Coronamaatregelen

De volgende maatregelen heb ik aangevraagd:

  • NOW Tegemoetkoming in loonkosten
  • TOZO Inkomens ondersteuning voor zelfstandig ondernemers
  • TOGS Eenmalige gift van € 4.000
  • BMKB-C Betalingsuitstel en lagere rente

Andere afspraken dan Coronamaatregelen

Naast het aanvragen van regelingen heb ik horecaondernemers ook geholpen om afspraken te maken over uitstel van betaling bij leveranciers, verhuurders en banken.

  • Belastingdienst – Uitstel betaling belastingen
  • Banken – Uitstel op aflossen lening
  • Verhuurders – Uitstel van huurbetalingen, huurkorting en zelfs afstel van betaling
  • Leveranciers – Uitstel van betalingen, betalingsregelingen, kortingen, afstel van betalingen, omruilen verlopen goederen

Hierna geef ik voor een aantal van Coronamaatregelen nadere informatie over het aanvraagproces.

NOW

Now is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en deze regeling is bedoeld voor bedrijven met personeel in dienst. Bedrijven met een omzetdaling van minimaal 20% kunnen over een periode van drie maanden vanaf 1 maart compensatie aanvragen. De compensatie bestaat uit maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling. Als je dus geen omzet realiseert doordat je horecazaak gesloten is dan wordt 90% van de loonsom gecompenseerd. En heb je 50% omzetdaling dan wordt 45% van de loonsom vergoed.

Helaas heeft de regeling voor de horecasector maar slecht uitgepakt omdat deze regeling januari als uitgangspunt neemt. Veel horecaondernemers hadden in die periode minder personeelsleden op de loonlijst staan waardoor de compensatie tegenviel. Gemiddeld werden horecaondernemers dan ook voor maar 60% van de loonkosten gecompenseerd. KHN is hierover nog in onderhandeling met de Regering. De NOW-regeling heb ik voor klanten aangevraagd bij het UWV. De regeling is met drie maanden verlengd tot september.

TOZO

De TOZO is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers en deze regeling is bedoeld voor ondernemers die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er zijn veel zelfstandig werkende koks en gastheren die zichzelf als ZZP’er aanbieden die dan ook van deze maatregel gebruikmaken. De regeling voorziet in een uitkering die dient als aanvulling op het inkomen voor maximaal drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500,- netto per maand en voor alleenstaanden maximaal € 1.050,- netto per maand. Bovendien voorziet de TOZO in een lening voor bedrijfskapitaal. ZZP’ers kunnen een maximale lening van € 10.157,- aanvragen tegen een rentepercentage van 2%. Uiteraard moet de lening terugbetaald worden. De TOZO vraag je via de gemeente waar de ondernemer is gevestigd.

TOGS

De TOGS is de compensatieregeling getroffen sectoren en is bedoeld voor MKB-bedrijven (met en zonder personeel). Vooral voor bedrijven die schade lijden door noodgedwongen sluiting. Logisch dat horecaondernemers hier aanspraak op kunnen maken. De selectie wordt gemaakt op basis van de SBI-code waaronder jouw bedrijf is ingeschreven bij de KVK op 15 maart. De compensatieregeling zorgt voor een eenmalige belastingvrije bijdrage van € 4.000,-. De regeling is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

BMKB-C

Voor bedrijven die geld willen lenen maar geen zekerheid kunnen bieden, is de Borgstelling MKB-kredieten in het leven geroepen. In feite is dit een bestaande regeling die voor Corona is versoepeld. De overheid staat garant voor 90% van 75% van de lening (dat is dus 67,5%).  Voorheen was dit 90% van 50% (is 45%) van de lening. Met deze regeling is het ook voor kleinere ondernemingen mogelijk om sneller een nieuw overbruggingskrediet aan te vragen of hun rekening-courant krediet (rood staan) te verhogen. De regeling kun je aanvragen bij de bank waar jij als ondernemer jouw rekeningen hebt lopen.

Belastinguitstel

Ondernemingen, eenmanszaken en ZZP’ers die door de Coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen, kunnen drie maanden uitstel van belasting betalen krijgen. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzet- en loonbelasting en assurantiebelasting. Het uitstel vraag je aan na de ontvangst van een aanslag en het uitstel geldt voor belastingschuld op het moment van aanvraag maar ook voor de schulden die er in de drie uitstelmaanden bijkomen. Langer uitstel is mogelijk zolang de belastingschuld onder de € 20.000,- blijft (na overleg bewijs van omzetdaling). Vanzelfsprekend vraag je het uitstel aan bij de Belastingdienst.

Uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemers die een lening hebben bij hun bank kunnen vaak zes maanden uitstel aanvragen voor de maandelijkse aflossingen op leningen. Dit geldt in ieder geval voor de ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank en Triodosbank. Maar de kans bestaat dat dit snel meer banken worden.

Up-to-date blijven van de Coronamaatregelen

De regelingen veranderen snel en er komen steeds nieuwe regelingen bij. Ik gebruik de volgende websites om up-to-date te blijven:

Kamer van Koophandel
Rijksoverheid voor info over Coronavirus
Rijksoverheid voor specifieke info voor ondernemers en bedrijven in de horeca
Koninklijke Horeca Nederland

De Coronacrisis biedt ook nieuwe mogelijkheden. Ik heb daar het blog Coronamaatregelen en een nieuw horecaconcept voor geschreven. Ook zeker de moeite waard!

Graag deel ik mijn kennis over Coronamaatregelen in de horeca met jou. Wil jij ook meer weten over de diverse Coronamaatregelen? Bel me dan gewoon eens (078-63.006.05) of mail (info@kantershorecaadvies.nl). Ik weet zeker dat ik je snel genoeg een idee kan geven over jouw mogelijkheden.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.