...

De Coronacrisis, overal gaat het erover. En hoewel de cijfers uit het verleden duidelijk zijn, zit de horeca nu op slot en staat de toekomst op het spel. Veel horecaondernemers gebruiken de tijd die ze nu over hebben om hun zaak te pimpen. Of om organisatieverbeteringen door te voeren zoals dashboards en personeel (digitaal) te trainen. Deze blog gaat over het concept van Het 1,5-meter Restaurant.

Het concept is ontstaan door samenwerking van Marike Groenewegen van MetMarike©, Rob Smith van strategisch marketingbureau L5 en Dennis Oemar Said van Kanters Horeca Advies.  Gezocht is naar mogelijkheden om horecagelegenheden te laten functioneren in een 1,5-meter economie. De conclusie is dat dat zeker mogelijk is! Lees meer over de aandachtspunten van Het 1,5-meter Restaurant.

Het 1,5-meter Restaurant: belangrijke vragen!

Wat betekent 1,5 meter afstand tussen de gasten en medewerkers nu eigenlijk precies? Hoe kun je 1,5 meter afstand houden in de keuken en achter de bar? En hoe moet dat met maaltijden serveren en met debrasseren? Hoe kun je ervoor zorgen dat het restaurant met een halve bezetting toch voldoende rendement kan draaien? En natuurlijk, hoe win je het vertrouwen van de trouwe klanten weer terug in de nieuwe werkelijkheid van de 1,5 meter samenleving? Een opgave om dat te realiseren maar vooral ook een kans. Een kans om te innoveren en jouw merk overtuigend in een krimpende markt neer te zetten. Want als je klaar bent voor de 1,5-meter economie dan heb je een voorsprong als de horecagelegenheden straks weer beperkt open mogen.

Het 1,5-meter Restaurant: hoe ziet dat eruit?

Uiteraard zitten gasten op 1,5 meter van elkaar vandaan. Tussen tafels kunnen schotten gezet worden zodat fysiek contact tussen gasten van verschillende tafels uitgesloten is. Aan de hand van visuals op muren en vloeren is aan te geven waar gasten kunnen lopen zodat voldoende afstand gewaarborgd is.

Het 1,5-meter Restaurant - visualisatie

Het 1,5-meter Restaurant – visualisatie

 

Gasten krijgen een actieve rol

Gasten krijgen in dit concept een extra horecabeleving doordat zij meer zelf gaan doen. Dat bespaart ook nog eens loopafstanden voor de bediening. Maaltijden en drankjes worden op pickup tafels gezet waar gasten zelf hun eten kunnen halen. Bestellingen en signalen over het afhalen van eten en drinken worden via iPad of via de smartphone doorgegeven. Dus ook in het restaurant doet de digitale communicatie zijn intrede. De horecabranche zal blijvend veranderd zijn na Corona.

In Het 1,5-meter Restaurant kunnen gasten ook…

Debrasseren oftewel de tafels afruimen doen gasten ook zelf. Het alternatief is dat zij na elke gang opstaan van tafel en zich verplaatsen zodat een medewerker de tafel kan afruimen. Nou ja, zeg nu zelf, als een gast dan toch al staat, kan hij net zo goed z’n bordje even meenemen en ergens anders neerzetten. Dat geeft een goed gevoel en wederzijdse waardering. Het helpt de relatie tussen klant en restaurant te onderstrepen en te versterken.

Reserveren is noodzakelijk

Om begrijpelijke redenen is reserveren in Het 1,5-meter Restaurant noodzakelijk. Er is immers een beperkte capaciteit die zo efficiënt mogelijk verdeeld moet worden. En ook nog eens zodanig dat gasten bij binnenkomst en het verlaten van het restaurant niet in elkaars buurt kunnen komen. Dat is prima te realiseren door vaste tijdvensters te hanteren waarop gasten binnenkomen en het restaurant verlaten. Deze vaste aankomst- & vertrektijden kunnen uitstekend gecommuniceerd worden met de gasten. Bovendien zullen deze tijdvensters zeker weer bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van de gasten.

Medewerkers in Het 1,5-meter Restaurant

De 1,5 meter geldt natuurlijk ook voor medewerkers in de keuken en achter de bar. Daarom worden de keuken en de bar als gescheiden delen behandeld. In de keuken is de traditionele verdeling tussen de warme en koude kant logisch. In het bargedeelte kan aan de ene kant bijvoorbeeld frisdrank, water en koffie geserveerd worden. Terwijl alcoholische drankjes dan aan de andere kant van de bar klaargemaakt kunnen worden. De uitgifte gebeurt weer via de inmiddels bekende pickup tafels. Op deze manier is het prima mogelijk om voldoende afstand tussen de medewerkers te realiseren. Natuurlijk zijn er ook alternatieven voor deze werkwijze te bedenken.

Het 1,5-meter Restaurant - afstand tussen medewerkers

Het 1,5-meter Restaurant – afstand tussen medewerkers

Hygiëne en veiligheid in het concept

Deze zaken hebben natuurlijk prioriteit in de 1,5-meter maatschappij en dus ook in Het 1,5-meter Restaurant. Concreet betekent dit dat onze medewerkers gaan werken in beschermende kleding met handschoenen en mondkapjes. Niet alleen om zichzelf te beschermen tegen besmetting maar vooral ook ter bescherming van de gasten tijdens het bereiden van maaltijden en drank.

Zowel in het restaurant als op de kleding kan het restaurant zijn branding en boodschap verwerken met eigen signatuur en tone of voice. Zo maak je van de nood een deugd en van een regulier restaurant Het 1,5-meter Restaurant waar de klanten de weg weer naar weten te vinden.

De exploitatie van Het 1,5-meter Restaurant is zeker mogelijk!

De exploitatie is een uitdaging, dat wel. Stel in het gunstigste geval dat de helft van de omzet behouden blijft. Dat is overigens nog maar de vraag in de praktijk. In dat geval moet de inslag en de personeelskosten gehalveerd worden. Dat is te doen, mits je ontslagvergunningen krijgt voor overtollige vaste medewerkers. De grote problemen ontstaan als je de volledige huurkosten, algemene kosten zoals leasing, administratiekosten en aflossingen van financieringen moet betalen. Dat betekent dat Het 1,5-meter Restaurant alleen met hulp van uitgebreide noodmaatregelen mogelijk is. Of als er afspraken met financiers en verhuurders over betalingen gemaakt kunnen worden. Dat wordt heel spannend. Maar bedenk ook dat het alternatief een failliete onderneming is waardoor de financiers en/of verhuurders helemaal niets meer ontvangen.

Bijzondere tijden in de horeca

Bijzondere tijden vragen om bijzondere acties. Het 1,5-meter Restaurant is een reële mogelijkheid als iedereen meewerkt. Dat geldt voor verhuurders/financiers, voor medewerkers, voor de schoonmaakploeg enzovoort, enzovoort. En natuurlijk moet je ook duidelijk communiceren met potentiële gasten dat het op deze manier ‘gewoon’ mogelijk is. Op een veilige manier.

Graag vertellen wij meer over het concept van Het 1,5-meter Restaurant. Want dat er meer te vertellen valt, is natuurlijk duidelijk. En ook hoe dat in specifieke situaties en voor specifieke locaties mogelijk kan zijn. Bel (078-63.006.05) of mail (info@kantershorecaadvies.nl) zodat we kunnen bespreken wat er wel mogelijk is.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.